Jak obliczyć moc fotowoltaiki

W bardzo wielu przypadkach dachy naszych budynków to wiele niewykorzystanej powierzchni. Dlatego są często idealnym miejscem na instalacje fotowoltaiczne stając się płaszczyznami przynoszącymi wymierne korzyści. Zarówno prowadząc biznes, jak i zarządzając budżetem domowym ważne jest zaplanowanie wszystkich kosztów. Przez ostatnie lata koszt energii elektrycznej staje się coraz większą częścią naszych wydatków. Własna instalacja fotowoltaiczna nie tylko zredukuje wydatki na prąd, ale również wyeliminuje ich wzrost w przyszłości.

Zanim obliczymy moc instalacji fotowoltaicznej, istotne jest określenie warunków montażu

Fotowoltaika wielkopolska ZUEA Białowski

Przed przystąpieniem do wyliczenia mocy naszej elektrowni słonecznej, a co za tym idzie ilości potrzebnych paneli fotowoltaicznych należy określić możliwości instalacyjne. Przede wszystkim możliwości nośne dachu, jeśli instalacja nie będzie montowana na gruncie. Następnie istotna jest kwestia kąta nachylenia połaci dachu oraz jego usytuowanie (ekspozycja na nasłonecznienie oraz kierunek strony świata).  Jeżeli warunki ekspozycji na promienie słońca będzie bardzo niekorzystny wtedy należy zwiększyć ilość paneli fotowoltaicznych. 

Gdy już zebrane są wszystkie informacje odnośnie miejsca montażu, można przejść do określenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Nasz konsultant do wyliczenia mocy elektrowni słonecznej poprosi o roczne zużycie prądu na podstawie rachunków z zakładu energetycznego oraz informację, czy w najbliższej przyszłości planuje się zwiększyć pobór prądu spowodowany potencjalną inwestycją, lub innymi czynnikami. Do zakończenia całego obliczenia zostaną również wzięte pod uwagę takie aspekty jak:, ilość godzin nasłonecznionych, ceny energii elektrycznej, konfigurację całego systemu, cykl życia ogniwa fotowoltaicznego oraz jakość zastosowanych materiałów.

Obliczenie mocy instalacji fotowoltaicznej

Dobierając moc elektrowni fotowoltaicznej nasi konsultanci przyjmują zmienną, że w warunkach nasłonecznienia panujących w naszym kraju na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobiera się 1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej.

Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]opust – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh , 0,7 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW.
a+b = 100%
Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]