Zyskaj do 5 000 zł dofinansowania na własną instalację fotowoltaiczną!

Rządowy Program “Mój Prąd” to dofinansowanie dla gospodarstw domowych na terenie całej Polski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Celem programu jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą maksymalnie 5 000 zł. Szacunki płynące z rządu mówią o zwiększeniu ilości elektrowni fotowoltaicznych  na polskich domach o blisko 200 tysięcy, właśnie dzięki programowi „Mój Prąd”. Przełoży się to na około dodatkowo 1000 MW mocy w sieciach prosumenckich oraz poprawi jakość środowiska w naszym kraju. Nabór wniosków na kolejną turę wystartował 13.01.2020 r.!

logo-moj-prad

Dotacja z programu „Mój Prąd” jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej wyłącznie dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.  Wysokość dofinansowania z programu będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, natomiast nie może wynieść jednak więcej niż 5 tys. złotych. Ze względu na fakt, że inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w większości przypadków przekraczają 10 tys. zł, to w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie gospodarstw domowych otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł. Do programu „Mój Prąd” zaliczają się elektrownie słoneczne o mocy od 2 do 10 kWp.

Należy pamiętać, że wymogiem jest również zawarcie kompleksowej umowy, która określa zasady wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej danego gospodarstwa domowego

Dodatkowe pieniądze z ulgi termomodernizacyjnej!

Fotowoltaika dla rolnictwa ZUEA Białowski

Ulga jest przewidziana dla właścicieli lub współwłaścicieli budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast należy pamiętać, że posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które również odebrały dofinansowanie z programu „Mój Prąd”. Jednakże, cena instalacji fotowoltaicznej powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji, a następnie ujęta w PIT. 

Przykład wyliczenia ulgi termomodernizacyjnej przy skorzystaniu z dotacji „Mój Prąd”:

Dla uproszczenia weźmiemy okrągłe liczby. Zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniósł 20 tys. zł. W takim przypadku zostanie przyznana maksymalna kwota dotacji z programu „Mój Prąd”, czyli 5 tys. zł. Kwota do ulgi termomodernizacyjnej to zatem: 15 tys. zł. W przypadku podatku PIT 17%, wysokość ulgi to 2 550 zł.   Łącząc ulgę z dotacją „Mój Prąd” inwestor oszczędza w tym przypadku 7 550 zł na zakupie instalacji fotowoltaicznej.