Energia fotowoltaiczna – odpowiedzi na często zadawane pytania

Co powinieneś wiedzieć o energii odnawialnej? Zasada działania instalacji fotowoltaicznej

Najważniejszym elementem jest promieniowanie słoneczne, którego nam nie brakuje, a świeci przez cały rok. Elementem zmieniającym promieniowanie słoneczne jest panel fotowoltaiczny, zbudowany z ogniw krzemowych monokrystalicznych lub polikrystalicznych. Najbardziej popularne wytwarzają energię elektryczną, natomiast falownik dostosowuje napięcie oraz częstotliwość do urządzeń odbiorczych oraz sieci energetycznej. Efektywność instalacji PV, której zadaniem jest produkcja energii fotowoltaicznej, zależy od trzech czynników. Pierwszym i najważniejszym to kierunek oraz kąt nachylenia w stosunku do południa. Drugi to jakość i rodzaj paneli fotowoltaicznych. Natomiast trzeci również istotny to falownik i jego sprawność elektryczna.

Panel słoneczny - źródło energii fotowoltaicznej

Myślisz o własnej instalacji fotowoltaicznej?

Jeżeli chcesz zamontować własną elektrownię na dachu, dzięki której będzie wytwarzana energia fotowoltaiczna, to trzeba wiedzieć że na 1 kW potrzebny jest około 7 m2 połacia dachowego przy panelach mono lub polikrystalicznych. Optymalne nachylenie dachu to 30-40stopni w kierunku  południa. Nie należy montować paneli w zacienionych miejscach. Wpływa to negatywnie na uzysk z instalacji. Wielkość instalacji powinna być proporcjonalna do zapotrzebowania tak aby w jak największej części konsumować na bieżąco wytworzoną energię fotowoltaiczną czy to na potrzeby zasilenia urządzeń elektrycznych czy na ogrzewanie wody. Taka instalacja będzie najbardziej efektywna co wpłynie na ekonomię obiektu.

Panel solarny - obrazek przedstawiający źródło energii fotowoltaicznej

Jak przyłączyć instalację PV do sieci?

Aby przyłączyć instalację do sieci należy po wybudowaniu zgłosić ją do lokalnego dystrybutora energii, który wymieni istniejący licznik energii na licznik dwukierunkowy bez dodatkowych kosztów. Instalacja, dzięki której będzie produkowana energia fotowoltaiczna, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami przez firmę posiadającą certyfikat OZE. Wszelkie niezbędne dokumenty do odbioru instalacji wymagane przez Zakład Energetyczny powinien przygotować instalator takiej instalacji. Mikro instalacje fotowoltaiczne do 40kW podlegają uproszczonej procedurze odbiorczej i powinny być przyłączone do sieci.

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Prawidłowo zbudowana instalacja PV, dzięki której energia fotowoltaiczna będzie wytwarzana w bezpieczny sposób, powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia, takie jak rozłącznik nadmiarowo-prądowy po stronie AC/DC, ochronnik przepięciowy AC/DC. W przypadku zaniku napięcia w sieci falownik samoczynne wyłącza obwód AC, choć po stronie DC, czyli na dachu nadal występuje napięcie pomiędzy panelami. Istnieją rozwiązania instalacji fotowoltaicznych, gdzie przy zaniku napięcia w sieci lub w skrajnych przypadkach, jak pożar, następuje samoczynne wyłączenie falownika i redukcja napięcia na panelach PV do napięcia bezpiecznego.

Jaka jest żywotność instalacji fotowoltaicznej?

Gwarancja oferowana przez producentów paneli fotowoltaicznych czy też falowników jest imponująca. Niewiele produktów na rynku może się pochwalić gwarancją dłuższą jak 5 lat. Świadczy to o niskiej awaryjności komponentów, a co za tym idzie całej instalacji fotowoltaicznej. Gwarancja udzielana przez producentów na panele do produkcji energii fotowoltaicznej to okres od 10 do 15lat na wady ukryte a na wydajność ogniw nawet do 30 lat. Producenci falowników udzielają gwarancji w zależności od instalacji od 7 do 15 lat.

Obraz przedstawiający słońce i panel słoneczny czyli źródło energii fotowoltaicznej.

Jaką instalację należy wybrać?

Najbardziej popularną instalacją umożliwiającą wytwarzanie energii fotowoltaicznej jest sieciowa (on grid), czyli podłączona do sieci elektrycznej odbiorcy. Działa ona w sposób taki, że kiedy produkujemy energię to w pierwszej kolejności jest ona zużywana przez odbiorniki elektryczne, ewentualny nadmiar płynie do sieci lokalnej. Oczywiście to co wysyłamy jest mierzone licznikiem dwukierunkowym i rozliczane z Zakładem Energetyczny. W przypadku kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta a instalacja PV nie pokrywa bieżącego zapotrzebowania, to brakująca moc płynie z sieci lokalnej. Taka instalacja najlepiej się sprawdza w obiektach, gdzie zapotrzebowanie na energię wzrasta latem. Instalacje wyspowe (off grid) to autonomiczne rozwiązania dla obiektów które nie są podłączone do sieci publicznej. Produkowana energia fotowoltaiczna z instalacji PV jest kierowana do instalacji odbiorczej lub kumulowana w akumulatorach dedykowana dla obiektów nie podłączonych do sieci lokalnej czy też pojazdów mobilnych. Trzeci system, coraz bardziej popularny, nazywamy hybrydowym, stanowi połączenie instalacji sieciowej i wyspowej spiętej w jeden system. Pozwala on na bezprzerwowe korzystanie z urządzeń elektrycznych jest to ciekawe rozwiązanie dla budynków zapotrzebowaniem na awaryjne zasilanie. Należy też wspomnieć o możliwościach  wykorzystania instalacji fotowoltaicznej do ogrzewania wody. W tym przypadku instalacja PV zasila bezpośrednio grzałki elektryczne z elektroniczną kontrolą temperatury zadanej.